Προϊόντα
Πεπτίδια και πρωτεΐνες
Τα σενάρια εφαρμογής καλύπτουν τα νέα καυτά σημεία και τους πολύτιμους ερευνητικούς τομείς, όπως πρωτεϊνική καθαρισμός και ανίχνευση, ασθένεια-σχετική με το έρευνα έρευνας, ανοσολογίας και βιοχημείας, πεπτίδια επιστημονικής έρευνας, ιατρικά πεπτίδια, κ.λπ., για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ερευνητών σε διαφορετικό στάδια. Έχουμε ένα πλήρες σύστημα εξυπηρέτησης πελατών και μια τεχνική ομάδα, κάθε προϊόν πεπτιδίων που καθαρίζεται κοντά HPLC, σταθερότερη ποιότητα, εγκαιρότερη παράδοση.
Σπίτι >

Προϊόντα >

Τροποποιημένα πεπτίδια

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
Τροποποιημένα πεπτίδια

 

Λεπτομερή εισαγωγή


Με βάση την τεχνολογία χημικής σύνθεσης πρωτεϊνών, το πεπτίδιο KS-V έχει λύσει τα τεχνικά εμπόδια που είναι δύσκολο να προετοιμαστούν τέτοια μόρια.Αυτή τη στιγμή είναι η εταιρεία που παρέχει την πιο πλήρη γκάμα εξατομικευμένων τροποποιημένων προϊόντων πεπτιδίων στην ΚίναΗ piερίpiτωση αυτή piεριβάλλει την εpiιλογή των piεριφερειών piου piροσφέρουν piερισσότερες piαροχές.τροποποίηση φωσφορυλίωσης, τροποποίηση γλυκοσυλίωσης κλπ.

 

Τροποποιημένα πεπτίδια

 

Τροποποιήσεις του N-ερματικού

 

 

5-FAM BSA ((-NH2 του τερματικού σημείου N) Εξανοϊκό οξύ ΠΕΝ
5-FAM-Ahx ΚΑΠ HYNIC Στεαρικό οξύ
Αβζ Ντανσίλ KLH (-NH2 του τερματικού N) Επικαιροποίηση
Ακετυλίωση Dansyl-Ahx Λαυρικό οξύ ΤΜΡ
Ακρίλ Ντεκανικό οξύ Λιποϊκό οξύ  
Απαλλαγή DTPA Μαλεϊμίδη  
Βενζοίλη Λιπαρά οξέα ΑΕΠ  
Βιοτίνη ΚΑΤΕ Μυριστούλη  
Βιοτίνη-Ahx FITC-Ahx Οκτανικό οξύ  
Επενδύσεις Fmoc OVA (-NH2 του τερματικού N)  
Μπρ-Ακ- Φόρμουλα Παλμιτούλη  

 

Τροποποιήσεις του τερματικού C

 

ΑΑΚ ΜΑΠΑΣ Ασύμμετρος 2 κλάδους
ΑΜΚ ΜΑΠΑΣ Ασύμμετρος 4 κλάδους
Αμιδίαση ΜΑΠΑΣ Ασύμμετρος 8 κλάδους
BSA ((-COOH του τερματικού C)  
Βλ. ΕΝΤΕ
Κιστεαμίδη NHisopen
Έστερ (OEt) NHMe
Έστερ (OMe) ΟΣΟ
Έστερ (OtBu) OVA (-COOH του τερματικού C)
Έστερ (OTBzl) Π-Νιτροανιλίδη
KLH ((-COOH του τερματικού C) tBu

 

Φθοριστική ετικέτα

 

Τροποποιημένα πεπτίδια

 

Ταξινομή των φθοριστικών ετικετών ομάδα επισήμανσης μήκος κύματος συμβάντος μήκος κύματος εκπομπής θέση επισήμανσης
Cy Cy-3 550 570 N-ερματικό,Αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Cy-5 646 662 N-ερματικό,Αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Σι-5.5 673 707 N-ερματικό,Αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Cy-7 750 773 N-ερματικό,Αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys

 

 

 

Ταξινομή των φθοριστικών ετικετών ομάδα επισήμανσης μήκος κύματος συμβάντος μήκος κύματος εκπομπής θέση επισήμανσης
Άλεξα Φθορίνη Αλεξά Φθόριο 350 346 445 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Αλέξα Φθόριο 405 400 424 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Αλεξά Φθόριο 430 430 545 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Alexa Fluor 488 494 517 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Αλεξά Φθόριο 514 517 542 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Αλεξά Φθόριο 532 530 555 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Αλεξά Φθόριο 594 590 617 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Alexa Fluor 647 650 668 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys

 

 

 

Ταξινομή των φθοριστικών ετικετών ομάδα επισήμανσης μήκος κύματος συμβάντος μήκος κύματος εκπομπής θέση επισήμανσης
Σώμα Σώμα 493/503 500 506 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Σώμα FL 503 509 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Σώμα R6G 528 550 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Σώμα 530/550 534 554 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα
Σωματεία TMR-X 542 574 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Σώμα 558/568 558 569 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Σώμα 576/589 576 590 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Σώμα 581/591 584 592 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα
Σώμα TR 589 617 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Σώμα 630/650 625 640 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα

 

 

 

Ταξινομή των φθοριστικών ετικετών ομάδα επισήμανσης μήκος κύματος συμβάντος μήκος κύματος εκπομπής θέση επισήμανσης
Φθοροστερίνη ΚΑΤΕ 492 518 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
FAM 494 522 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
ΑΠΕ QSY-7 560 Κανένα N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
QSY-9 562 Κανένα N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
QSY-21 661 Κανένα N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Ροδαμίνη Κόκκινο του Τέξας 595 615 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
RF488 498 520 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
ΤΑΜΡΑ 565 580 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Ροδαμίνη Β 555 580 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα
Ροδαμίνη Red-X 570 590 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα

 

 

 

 

Ταξινομή των φθοριστικών ετικετών ομάδα επισήμανσης μήκος κύματος συμβάντος μήκος κύματος εκπομπής θέση επισήμανσης
Άλλα Ντανσίλ 333 518 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα
Νταμπσίλ 454 Κανένα N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα
ΑΕΠ 358 410 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα
ΣΧΠ 385 και 515 Κανένα Αλυσίδα Cys
ΕΔΑΝΣ 335 493 Αλυσίδα Glu ή Asp
7-OHCCA 342 ((pH=4) 447 ((pH=4) N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα
Δατία 376 465 Αλυσίδα Cys
BHQ-1 480 580 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα
BHQ-2 560 670 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα
BHQ-3 620 730 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα
Τζο. 520 548 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα

 

ΠΕΓυλίωση

 

 

ΠΕΓ λογόγραμμα Λεπτομέρειες Τροποποιημένη θέση Δομή PEG
χαμηλού μοριακού βάρους PEG PEG2,μίνι-PEG,ΑΕΑΑ Δύο μορφές οξικού οξέος ή καρβοξυλικό οξύ είναι διαθέσιμες στη δεξιά πλευρά Τερματικό N, Τερματικό C, Αλυσίδα Lys, Μέση της αλυσίδας πεπτιδίων  
PEG3, mini-PEG3, ΑΕΟΑ Δύο μορφές οξικού οξέος ή καρβοξυλικό οξύ είναι διαθέσιμες στη δεξιά πλευρά Τερματικό N, Τερματικό C, Αλυσίδα Lys, Μέση της αλυσίδας πεπτιδίων  
PEG4 Δύο μορφές οξικού οξέος ή καρβοξυλικό οξύ είναι διαθέσιμες στη δεξιά πλευρά Τερματικό N, Τερματικό C, Αλυσίδα Lys, Μέση της αλυσίδας πεπτιδίων  
PEG6 Δύο μορφές οξικού οξέος ή καρβοξυλικό οξύ είναι διαθέσιμες στη δεξιά πλευρά Τερματικό N, Τερματικό C, Αλυσίδα Lys, Μέση της αλυσίδας πεπτιδίων  

 

 

 

σήμανση ισότοπων

 

           Τροποποιημένα πεπτίδια

 

 

 

 

 

Προϊόντα
Πεπτίδια και πρωτεΐνες
Τα σενάρια εφαρμογής καλύπτουν τα νέα καυτά σημεία και τους πολύτιμους ερευνητικούς τομείς, όπως πρωτεϊνική καθαρισμός και ανίχνευση, ασθένεια-σχετική με το έρευνα έρευνας, ανοσολογίας και βιοχημείας, πεπτίδια επιστημονικής έρευνας, ιατρικά πεπτίδια, κ.λπ., για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ερευνητών σε διαφορετικό στάδια. Έχουμε ένα πλήρες σύστημα εξυπηρέτησης πελατών και μια τεχνική ομάδα, κάθε προϊόν πεπτιδίων που καθαρίζεται κοντά HPLC, σταθερότερη ποιότητα, εγκαιρότερη παράδοση.
Σπίτι >

Προϊόντα >

Τροποποιημένα πεπτίδια

Τροποποιημένα πεπτίδια

 

Λεπτομερή εισαγωγή


Με βάση την τεχνολογία χημικής σύνθεσης πρωτεϊνών, το πεπτίδιο KS-V έχει λύσει τα τεχνικά εμπόδια που είναι δύσκολο να προετοιμαστούν τέτοια μόρια.Αυτή τη στιγμή είναι η εταιρεία που παρέχει την πιο πλήρη γκάμα εξατομικευμένων τροποποιημένων προϊόντων πεπτιδίων στην ΚίναΗ piερίpiτωση αυτή piεριβάλλει την εpiιλογή των piεριφερειών piου piροσφέρουν piερισσότερες piαροχές.τροποποίηση φωσφορυλίωσης, τροποποίηση γλυκοσυλίωσης κλπ.

 

Τροποποιημένα πεπτίδια

 

Τροποποιήσεις του N-ερματικού

 

 

5-FAM BSA ((-NH2 του τερματικού σημείου N) Εξανοϊκό οξύ ΠΕΝ
5-FAM-Ahx ΚΑΠ HYNIC Στεαρικό οξύ
Αβζ Ντανσίλ KLH (-NH2 του τερματικού N) Επικαιροποίηση
Ακετυλίωση Dansyl-Ahx Λαυρικό οξύ ΤΜΡ
Ακρίλ Ντεκανικό οξύ Λιποϊκό οξύ  
Απαλλαγή DTPA Μαλεϊμίδη  
Βενζοίλη Λιπαρά οξέα ΑΕΠ  
Βιοτίνη ΚΑΤΕ Μυριστούλη  
Βιοτίνη-Ahx FITC-Ahx Οκτανικό οξύ  
Επενδύσεις Fmoc OVA (-NH2 του τερματικού N)  
Μπρ-Ακ- Φόρμουλα Παλμιτούλη  

 

Τροποποιήσεις του τερματικού C

 

ΑΑΚ ΜΑΠΑΣ Ασύμμετρος 2 κλάδους
ΑΜΚ ΜΑΠΑΣ Ασύμμετρος 4 κλάδους
Αμιδίαση ΜΑΠΑΣ Ασύμμετρος 8 κλάδους
BSA ((-COOH του τερματικού C)  
Βλ. ΕΝΤΕ
Κιστεαμίδη NHisopen
Έστερ (OEt) NHMe
Έστερ (OMe) ΟΣΟ
Έστερ (OtBu) OVA (-COOH του τερματικού C)
Έστερ (OTBzl) Π-Νιτροανιλίδη
KLH ((-COOH του τερματικού C) tBu

 

Φθοριστική ετικέτα

 

Τροποποιημένα πεπτίδια

 

Ταξινομή των φθοριστικών ετικετών ομάδα επισήμανσης μήκος κύματος συμβάντος μήκος κύματος εκπομπής θέση επισήμανσης
Cy Cy-3 550 570 N-ερματικό,Αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Cy-5 646 662 N-ερματικό,Αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Σι-5.5 673 707 N-ερματικό,Αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Cy-7 750 773 N-ερματικό,Αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys

 

 

 

Ταξινομή των φθοριστικών ετικετών ομάδα επισήμανσης μήκος κύματος συμβάντος μήκος κύματος εκπομπής θέση επισήμανσης
Άλεξα Φθορίνη Αλεξά Φθόριο 350 346 445 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Αλέξα Φθόριο 405 400 424 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Αλεξά Φθόριο 430 430 545 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Alexa Fluor 488 494 517 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Αλεξά Φθόριο 514 517 542 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Αλεξά Φθόριο 532 530 555 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Αλεξά Φθόριο 594 590 617 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Alexa Fluor 647 650 668 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys

 

 

 

Ταξινομή των φθοριστικών ετικετών ομάδα επισήμανσης μήκος κύματος συμβάντος μήκος κύματος εκπομπής θέση επισήμανσης
Σώμα Σώμα 493/503 500 506 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Σώμα FL 503 509 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Σώμα R6G 528 550 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Σώμα 530/550 534 554 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα
Σωματεία TMR-X 542 574 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Σώμα 558/568 558 569 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Σώμα 576/589 576 590 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Σώμα 581/591 584 592 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα
Σώμα TR 589 617 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Σώμα 630/650 625 640 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα

 

 

 

Ταξινομή των φθοριστικών ετικετών ομάδα επισήμανσης μήκος κύματος συμβάντος μήκος κύματος εκπομπής θέση επισήμανσης
Φθοροστερίνη ΚΑΤΕ 492 518 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
FAM 494 522 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
ΑΠΕ QSY-7 560 Κανένα N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
QSY-9 562 Κανένα N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
QSY-21 661 Κανένα N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Ροδαμίνη Κόκκινο του Τέξας 595 615 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
RF488 498 520 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
ΤΑΜΡΑ 565 580 N-τελευταίο, αλυσίδα Lys και αλυσίδα Cys
Ροδαμίνη Β 555 580 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα
Ροδαμίνη Red-X 570 590 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα

 

 

 

 

Ταξινομή των φθοριστικών ετικετών ομάδα επισήμανσης μήκος κύματος συμβάντος μήκος κύματος εκπομπής θέση επισήμανσης
Άλλα Ντανσίλ 333 518 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα
Νταμπσίλ 454 Κανένα N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα
ΑΕΠ 358 410 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα
ΣΧΠ 385 και 515 Κανένα Αλυσίδα Cys
ΕΔΑΝΣ 335 493 Αλυσίδα Glu ή Asp
7-OHCCA 342 ((pH=4) 447 ((pH=4) N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα
Δατία 376 465 Αλυσίδα Cys
BHQ-1 480 580 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα
BHQ-2 560 670 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα
BHQ-3 620 730 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα
Τζο. 520 548 N-τελευταίο, Λύση αλυσίδα

 

ΠΕΓυλίωση

 

 

ΠΕΓ λογόγραμμα Λεπτομέρειες Τροποποιημένη θέση Δομή PEG
χαμηλού μοριακού βάρους PEG PEG2,μίνι-PEG,ΑΕΑΑ Δύο μορφές οξικού οξέος ή καρβοξυλικό οξύ είναι διαθέσιμες στη δεξιά πλευρά Τερματικό N, Τερματικό C, Αλυσίδα Lys, Μέση της αλυσίδας πεπτιδίων  
PEG3, mini-PEG3, ΑΕΟΑ Δύο μορφές οξικού οξέος ή καρβοξυλικό οξύ είναι διαθέσιμες στη δεξιά πλευρά Τερματικό N, Τερματικό C, Αλυσίδα Lys, Μέση της αλυσίδας πεπτιδίων  
PEG4 Δύο μορφές οξικού οξέος ή καρβοξυλικό οξύ είναι διαθέσιμες στη δεξιά πλευρά Τερματικό N, Τερματικό C, Αλυσίδα Lys, Μέση της αλυσίδας πεπτιδίων  
PEG6 Δύο μορφές οξικού οξέος ή καρβοξυλικό οξύ είναι διαθέσιμες στη δεξιά πλευρά Τερματικό N, Τερματικό C, Αλυσίδα Lys, Μέση της αλυσίδας πεπτιδίων  

 

 

 

σήμανση ισότοπων

 

           Τροποποιημένα πεπτίδια