Προϊόντα
Πεπτίδια και πρωτεΐνες
Τα σενάρια εφαρμογής καλύπτουν τα νέα καυτά σημεία και τους πολύτιμους ερευνητικούς τομείς, όπως πρωτεϊνική καθαρισμός και ανίχνευση, ασθένεια-σχετική με το έρευνα έρευνας, ανοσολογίας και βιοχημείας, πεπτίδια επιστημονικής έρευνας, ιατρικά πεπτίδια, κ.λπ., για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ερευνητών σε διαφορετικό στάδια. Έχουμε ένα πλήρες σύστημα εξυπηρέτησης πελατών και μια τεχνική ομάδα, κάθε προϊόν πεπτιδίων που καθαρίζεται κοντά HPLC, σταθερότερη ποιότητα, εγκαιρότερη παράδοση.
Σπίτι >

Προϊόντα >

Γαστροεντερικά πεπτίδια

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
Το πεπτίδιο για επιστημονική έρευνα αναφέρεται σε ένα προσαρμοσμένο συνθετικό πεπτίδιο που μπορεί να προκλινική εξέταση υποψήφιες ενώσεις. Η KS-V επεκτείνει και ενημερώνει συνεχώς την εκτεταμένη σειρά βιολογικών της ενεργά πεπτίδια σε διαφορετικές εφαρμογές, ειδικά στην ανάπτυξη επιστημονικών σχετικών με την ασθένεια πεπτιδικά προϊόντα.
Αριθμός καταλόγων Όνομα προϊόντων Αλληλουχία CAS αριθ. Αγνότητα price/1mg
KS042013 Ινσουλίνη Β (13 – 23) Hsdgtftselsrlregarlqrllqglv-NH2 (trifluoroacetate άλας) ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ≥95% (HPLC) $87
KS042001 Σωματοστατίνη 14 Agcknffwktftsc-OH (γέφυρα δισουλφιδίου) 38916-34-6 ≥95% (HPLC) $164
KS042004 Πεπτίδιο YY (canine, ποντίκι, χοίρειος, αρουραίος) Ypakpeapgedaspeelsryyaslrhylnlvtrqry-NH2 (trifluoroacetate άλας) 81858-94-8 ≥95% (HPLC) $297
KS042006 Gastrin 1 (άνθρωπος) GLP-GPWLEEEEEAYGWMDF-NH2 10047-33-3 ≥95% (HPLC) $100
KS042002 Octreotide fCFwKTCT-ol (γέφυρα δισουλφιδίου) 79517-01-4 ≥95% (HPLC) $164
KS041016 Phi-27 (αρουραίος) Hadgvftsdysrllgqisakkylesli-NH2 (trifluoroacetate άλας) 90419-12-8 ≥95% (HPLC) $222
KS042005 Πεπτίδιο YY (ανθρώπινο) Ypikpeapgedaspeelnryyaslrhylnlvtrqrty-NH2 (trifluoroacetate άλας) 118997-30-1 ≥95% (HPLC) $297
KS041003 GIP (ανθρώπινο) YAEGTFISDYSIAMDKIHQQDFVNWLLAQKGKKKNDWKHNITQ-OH 100040-31-1 ≥95% (HPLC) $444
KS042007 Caerulein GLP-GPWLEEEEEAYGWMDF-NH2 17650-98-5 ≥95% (HPLC) $71
KS042008 Secretin (χοίρειο) Hsdgtftselsrlrdsarlqrllqglv-NH2 (άλας οξικού άλατος) 17034-34-3 ≥95% (HPLC) $222
KS042009 Gastrin-απελευθέρωση του πεπτιδίου (ανθρώπινου) Vplpagggtvltkmyprgnhwavghlm-NH2 (trifluoroacetate άλας) 93755-85-2 ≥95% (HPLC) $222
KS042010 Αντίπαλος VIP δεκτών (ανθρώπινος, βοοειδής, χοίρειος, αρουραίος) HSDAVf(4-Cl)TDNYTRLRKQLAVKKYLNSILNNH2 (τριφθοροξικό άλας) 102805-45-8 ≥95% (HPLC) $231
KS042011 DOTA- [Tyr3] - Octreotide DOTA-fCYwKTCT-όλη (τριφθοροξικό άλας) (γέφυρα Cys2 και 7) 177943-89-4 ≥95% (HPLC) $528
KS042012 Secretin (ανθρώπινο) Hsdgtftselsrlregarlqrllqglv-NH2 (trifluoroacetate άλας) 108153-74-8 ≥95% (HPLC) $222
KS042014 Motilin (ανθρώπινος, χοίρειος) Fvpiftygelqrmqekernkgq-OH (trifluoroacetate άλας) 9072-41-7 ≥95% (HPLC) $129
KS041015 Παγκρεατικό Polypeptide (αρουραίος) Aplepmypgdyatheqraqyetqlrryintltrpry-NH2 (trifluoroacetate άλας) 96849-38-6 ≥95% (HPLC) $304
KS041017 Uroguanylin (ανθρώπινο) NDDCELCVNVACTGCL 152175-68-3 ≥95% (HPLC) $95
1
Προϊόντα
Πεπτίδια και πρωτεΐνες
Τα σενάρια εφαρμογής καλύπτουν τα νέα καυτά σημεία και τους πολύτιμους ερευνητικούς τομείς, όπως πρωτεϊνική καθαρισμός και ανίχνευση, ασθένεια-σχετική με το έρευνα έρευνας, ανοσολογίας και βιοχημείας, πεπτίδια επιστημονικής έρευνας, ιατρικά πεπτίδια, κ.λπ., για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ερευνητών σε διαφορετικό στάδια. Έχουμε ένα πλήρες σύστημα εξυπηρέτησης πελατών και μια τεχνική ομάδα, κάθε προϊόν πεπτιδίων που καθαρίζεται κοντά HPLC, σταθερότερη ποιότητα, εγκαιρότερη παράδοση.
Σπίτι >

Προϊόντα >

Γαστροεντερικά πεπτίδια

Το πεπτίδιο για επιστημονική έρευνα αναφέρεται σε ένα προσαρμοσμένο συνθετικό πεπτίδιο που μπορεί να προκλινική εξέταση υποψήφιες ενώσεις. Η KS-V επεκτείνει και ενημερώνει συνεχώς την εκτεταμένη σειρά βιολογικών της ενεργά πεπτίδια σε διαφορετικές εφαρμογές, ειδικά στην ανάπτυξη επιστημονικών σχετικών με την ασθένεια πεπτιδικά προϊόντα.
Αριθμός καταλόγων Όνομα προϊόντων Αλληλουχία CAS αριθ. Αγνότητα price/1mg
KS042013 Ινσουλίνη Β (13 – 23) Hsdgtftselsrlregarlqrllqglv-NH2 (trifluoroacetate άλας) ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ≥95% (HPLC) $87
KS042001 Σωματοστατίνη 14 Agcknffwktftsc-OH (γέφυρα δισουλφιδίου) 38916-34-6 ≥95% (HPLC) $164
KS042004 Πεπτίδιο YY (canine, ποντίκι, χοίρειος, αρουραίος) Ypakpeapgedaspeelsryyaslrhylnlvtrqry-NH2 (trifluoroacetate άλας) 81858-94-8 ≥95% (HPLC) $297
KS042006 Gastrin 1 (άνθρωπος) GLP-GPWLEEEEEAYGWMDF-NH2 10047-33-3 ≥95% (HPLC) $100
KS042002 Octreotide fCFwKTCT-ol (γέφυρα δισουλφιδίου) 79517-01-4 ≥95% (HPLC) $164
KS041016 Phi-27 (αρουραίος) Hadgvftsdysrllgqisakkylesli-NH2 (trifluoroacetate άλας) 90419-12-8 ≥95% (HPLC) $222
KS042005 Πεπτίδιο YY (ανθρώπινο) Ypikpeapgedaspeelnryyaslrhylnlvtrqrty-NH2 (trifluoroacetate άλας) 118997-30-1 ≥95% (HPLC) $297
KS041003 GIP (ανθρώπινο) YAEGTFISDYSIAMDKIHQQDFVNWLLAQKGKKKNDWKHNITQ-OH 100040-31-1 ≥95% (HPLC) $444
KS042007 Caerulein GLP-GPWLEEEEEAYGWMDF-NH2 17650-98-5 ≥95% (HPLC) $71
KS042008 Secretin (χοίρειο) Hsdgtftselsrlrdsarlqrllqglv-NH2 (άλας οξικού άλατος) 17034-34-3 ≥95% (HPLC) $222
KS042009 Gastrin-απελευθέρωση του πεπτιδίου (ανθρώπινου) Vplpagggtvltkmyprgnhwavghlm-NH2 (trifluoroacetate άλας) 93755-85-2 ≥95% (HPLC) $222
KS042010 Αντίπαλος VIP δεκτών (ανθρώπινος, βοοειδής, χοίρειος, αρουραίος) HSDAVf(4-Cl)TDNYTRLRKQLAVKKYLNSILNNH2 (τριφθοροξικό άλας) 102805-45-8 ≥95% (HPLC) $231
KS042011 DOTA- [Tyr3] - Octreotide DOTA-fCYwKTCT-όλη (τριφθοροξικό άλας) (γέφυρα Cys2 και 7) 177943-89-4 ≥95% (HPLC) $528
KS042012 Secretin (ανθρώπινο) Hsdgtftselsrlregarlqrllqglv-NH2 (trifluoroacetate άλας) 108153-74-8 ≥95% (HPLC) $222
KS042014 Motilin (ανθρώπινος, χοίρειος) Fvpiftygelqrmqekernkgq-OH (trifluoroacetate άλας) 9072-41-7 ≥95% (HPLC) $129
KS041015 Παγκρεατικό Polypeptide (αρουραίος) Aplepmypgdyatheqraqyetqlrryintltrpry-NH2 (trifluoroacetate άλας) 96849-38-6 ≥95% (HPLC) $304
KS041017 Uroguanylin (ανθρώπινο) NDDCELCVNVACTGCL 152175-68-3 ≥95% (HPLC) $95
1