Προϊόντα
Πεπτίδια και πρωτεΐνες
Τα σενάρια εφαρμογής καλύπτουν τα νέα καυτά σημεία και τους πολύτιμους ερευνητικούς τομείς, όπως πρωτεϊνική καθαρισμός και ανίχνευση, ασθένεια-σχετική με το έρευνα έρευνας, ανοσολογίας και βιοχημείας, πεπτίδια επιστημονικής έρευνας, ιατρικά πεπτίδια, κ.λπ., για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ερευνητών σε διαφορετικό στάδια. Έχουμε ένα πλήρες σύστημα εξυπηρέτησης πελατών και μια τεχνική ομάδα, κάθε προϊόν πεπτιδίων που καθαρίζεται κοντά HPLC, σταθερότερη ποιότητα, εγκαιρότερη παράδοση.
Σπίτι >

Προϊόντα >

Πρωτεΐνες

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
Τι είναι οι πρωτεΐνες;?
Proteins are large biomolecules and macromolecules that comprise one or more long chains of amino acid residues. Proteins perform a vast array of functions within organisms, including catalysing metabolic reactions, DNA replication, responding to stimuli, providing structure to cells and organisms, and transporting molecules from one location to another. Proteins differ from one another primarily in their sequence of amino acids, which is dictated by the nucleotide sequence of their genes, and which usually results in protein folding into a specific 3D structure that determines its activity.
A linear chain of amino acid residues is called a polypeptide. A protein contains at least one long polypeptide. Short polypeptides, containing less than 20–30 residues, are rarely considered to be proteins and are commonly called peptides. The individual amino acid residues are bonded together by peptide bonds and adjacent amino acid residues. The sequence of amino acid residues in a protein is defined by the sequence of a gene, which is encoded in the genetic code. In general, the genetic code specifies 20 standard amino acids; but in certain organisms the genetic code can include selenocysteine and—in certain archaea—pyrrolysine. Shortly after or even during synthesis, the residues in a protein are often chemically modified by post-translational modification, which alters the physical and chemical properties, folding, stability, activity, and ultimately, the function of the proteins. Some proteins have non-peptide groups attached, which can be called prosthetic groups or cofactors. Proteins can also work together to achieve a particular function, and they often associate to form stable protein complexes.
Once formed, proteins only exist for a certain period and are then degraded and recycled by the cell's machinery through the process of protein turnover. A protein's lifespan is measured in terms of its half-life and covers a wide range. They can exist for minutes or years with an average lifespan of 1–2 days in mammalian cells. Abnormal or misfolded proteins are degraded more rapidly either due to being targeted for destruction or due to being unstable.
Like other biological macromolecules such as polysaccharides and nucleic acids, proteins are essential parts of organisms and participate in virtually every process within cells. Many proteins are enzymes that catalyse biochemical reactions and are vital to metabolism. Proteins also have structural or mechanical functions, such as actin and myosin in muscle and the proteins in the cytoskeleton, which form a system of scaffolding that maintains cell shape. Other proteins are important in cell signaling, immune responses, cell adhesion, and the cell cycle. In animals, proteins are needed in the diet to provide the essential amino acids that cannot be synthesized. Digestion breaks the proteins down for metabolic use.
Proteins may be purified from other cellular components using a variety of techniques such as ultracentrifugation, precipitation, electrophoresis, and chromatography; the advent of genetic engineering has made possible a number of methods to facilitate purification. Methods commonly used to study protein structure and function include immunohistochemistry, site-directed mutagenesis, X-ray crystallography, nuclear magnetic resonance and mass spectrometry.

KS-V Peptide Custom Protein Production Services:


1.Full length histones and ubiquitin catalog products
2.Catalog products for GPCR complexes, ion channels, and metalloenzymes
3.Customized (soluble) protein expression and purification (Escherichia coli system and rod-shaped insect cell system)
4.QC services include SDS-PAGE analysis, SEC analysis, and endotoxin content determination

Start your experiments off right with pure, stable, and active proteins reliably expressed and purified by KS-V Peptide.

KS-V Peptide Custom Histones Services:


KS-V Peptide offer a diverse range of histone modification catalog products, and we also provide customizable synthesis according to specific requirements, ranging from microgram to gram quantities, with purities ranging from 70% to 99%. These products are applicable for in vitro nucleosome assembly and subsequent biochemical functional and structural research, among other applications.
1.Methylation, acetylation, phosphorylation, and other small molecule modifications of histones.
2.Ubiquitin or ubiquitin-like modifications of histones.
3.Multi-site, multi-valent, or specialized modified histones.
4.Modified histone crosslinking probes.
5.Specialized labeled modified histones, including localized or site-specific isotopic and site-specific fluorescent labeling.
6.Modified histones additionally labeled with biotin and other affinity tag markers.
1 2 3
Προϊόντα
Πεπτίδια και πρωτεΐνες
Τα σενάρια εφαρμογής καλύπτουν τα νέα καυτά σημεία και τους πολύτιμους ερευνητικούς τομείς, όπως πρωτεϊνική καθαρισμός και ανίχνευση, ασθένεια-σχετική με το έρευνα έρευνας, ανοσολογίας και βιοχημείας, πεπτίδια επιστημονικής έρευνας, ιατρικά πεπτίδια, κ.λπ., για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ερευνητών σε διαφορετικό στάδια. Έχουμε ένα πλήρες σύστημα εξυπηρέτησης πελατών και μια τεχνική ομάδα, κάθε προϊόν πεπτιδίων που καθαρίζεται κοντά HPLC, σταθερότερη ποιότητα, εγκαιρότερη παράδοση.
Σπίτι >

Προϊόντα >

Πρωτεΐνες

Οι ιστόνες είναι πρωτεΐνες που συμπυκνώνουν σφιχτά και συσκευάζουν το DNA σε χρωμοσώματα. Οι τροποποιήσεις του οι ιστόνες παίζουν κρίσιμο ρόλο στις μετα-μεταφραστικές διεργασίες αλλάζοντας τη δομή της χρωματίνης ή στρατολόγηση ενζύμων τροποποίησης ιστόνης, επηρεάζοντας έτσι την έκφραση γονιδίων. Διαφορετικοί τύποι Οι τροποποιήσεις ιστόνης επηρεάζουν διάφορες κυτταρικές διεργασίες, όπως η μεταγραφή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, συσκευασία χρωμοσωμάτων, βλάβη DNA και επιδιόρθωση DNA. Ως επαγγελματικό πεπτίδιο προμηθευτής σύνθεσης στην Κίνα, προσφέρουμε μια ποικιλία από τροποποιημένα προϊόντα καταλόγου ιστόνης (όπως φαίνεται στο το τραπέζι στην κάτω δεξιά γωνία). Παρέχουμε προσαρμοσμένη σύνθεση τροποποιημένων ιστονών που κυμαίνονται από μικρογραμμάρια σε γραμμάρια, με καθαρότητα έως και 99%, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Είμαστε κορυφαίος παίκτης στην ανάπτυξη και εφαρμογή τροποποίησης πεπτιδίων/πρωτεϊνών τεχνολογίες στον τομέα των ιστονών. Παρέχουμε πάνω από 300 τύπους τροποποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων φωσφορυλίωση, ακετυλίωση, μεθυλίωση και άλλα.
1 2 3