Προϊόντα
Πεπτίδια και πρωτεΐνες
Τα σενάρια εφαρμογής καλύπτουν τα νέα καυτά σημεία και τους πολύτιμους ερευνητικούς τομείς, όπως πρωτεϊνική καθαρισμός και ανίχνευση, ασθένεια-σχετική με το έρευνα έρευνας, ανοσολογίας και βιοχημείας, πεπτίδια επιστημονικής έρευνας, ιατρικά πεπτίδια, κ.λπ., για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ερευνητών σε διαφορετικό στάδια. Έχουμε ένα πλήρες σύστημα εξυπηρέτησης πελατών και μια τεχνική ομάδα, κάθε προϊόν πεπτιδίων που καθαρίζεται κοντά HPLC, σταθερότερη ποιότητα, εγκαιρότερη παράδοση.
Σπίτι >

Προϊόντα >

Πεπτίδια Neuropeptide

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
Το πεπτίδιο για επιστημονική έρευνα αναφέρεται σε ένα προσαρμοσμένο συνθετικό πεπτίδιο που μπορεί να προκλινική εξέταση υποψήφιες ενώσεις. Η KS-V επεκτείνει και ενημερώνει συνεχώς την εκτεταμένη σειρά βιολογικών της ενεργά πεπτίδια σε διαφορετικές εφαρμογές, ειδικά στην ανάπτυξη επιστημονικών σχετικών με την ασθένεια πεπτιδικά προϊόντα.
Αριθμός καταλόγων Όνομα προϊόντων Αλληλουχία CAS αριθ. Αγνότητα price/1mg
KS171004 Προ-Κορτιστατίνη (28-47) SALPLESGPTGQDSVQDATG-NH2 (τριφθοροξικό άλας) ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ≥ 95% $117
KS171008 Υπέρ-Cortistatin (51-81) Tglltflawwhewasqdssstafeggtpels-OH (trifluoroacetate άλας) ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ≥ 95% (HPLC) $257
KS171009 Urocortin ΙΙ (ποντίκι) Vilsldvpigllrilleqarykaarnqaatnaqilahv-NH2 (trifluoroacetate άλας) ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ≥ 95% (HPLC) $313
KS171001 Neuropeptide S Sfrngvgtgmkktsfqraks-OH 412938-67-1 ≥ 95% (HPLC) $135
KS063011 Ουσία Π Rpkpqqffglm-NH2 (trifluoroacetate άλας) 33507-63-0 ≥ 95% $64
KS171002 Νευροπεπτίδιο Y Ypskpdnpgedapaedmaryysalrhyinlitrqry-NH2 (trifluoroacetate άλας) 90880-35-6 ≥ 95% $313
KS171003 Neurotensin GLP-LYENKPRRPYIL-OH (trifluoroacetate άλας) 55508-42-4 ≥ 95% $107
KS171005 Neurokinin Β DMHDFFVGLM-NH2 (τριφθοροξικό άλας) 86933-75-7 ≥ 95% $58
KS171006 Urocortin (ανθρώπινο) Dnpslsidltfhllrtllelartqsqreraeqnriifdsv-NH2 (trifluoroacetate άλας) 176591-49-4 ≥ 95% (HPLC) $373
KS171007 Urocortin (αρουραίος) DDPPLSIDLTFHLLRTLLELARTQSQRERAEQNRIIFDSV-NH2 (τριφθοροξικό άλας) 171543-83-2 ≥ 95% (HPLC) $373
KS171010 Urocortin ΙΙΙ (άνθρωπος) Ftlsldvptnimnllfniakaknlraqaaanahlmaqi-NH2 (trifluoroacetate άλας) 357952-09-1 ≥ 95% (HPLC) $313
KS171011 Urocortin ΙΙΙ (ποντίκι) Ftlsldvptnimnilfnidkaknlrakaaanaqlmaqi-OH (trifluoroacetate άλας) 357952-10-4 ≥ 95% (HPLC) $313
KS171012 FMRF Fmrf-OH (trifluoroacetate άλας) 357952-10-4 ≥ 95% (HPLC) $26
KS171013 U Neuromedin (αρουραίος) Ykvneyqgpvapsggfflfrprn-NH2 (trifluoroacetate άλας) 117505-80-3 ≥ 95% (HPLC) $135
1
Προϊόντα
Πεπτίδια και πρωτεΐνες
Τα σενάρια εφαρμογής καλύπτουν τα νέα καυτά σημεία και τους πολύτιμους ερευνητικούς τομείς, όπως πρωτεϊνική καθαρισμός και ανίχνευση, ασθένεια-σχετική με το έρευνα έρευνας, ανοσολογίας και βιοχημείας, πεπτίδια επιστημονικής έρευνας, ιατρικά πεπτίδια, κ.λπ., για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ερευνητών σε διαφορετικό στάδια. Έχουμε ένα πλήρες σύστημα εξυπηρέτησης πελατών και μια τεχνική ομάδα, κάθε προϊόν πεπτιδίων που καθαρίζεται κοντά HPLC, σταθερότερη ποιότητα, εγκαιρότερη παράδοση.
Σπίτι >

Προϊόντα >

Πεπτίδια Neuropeptide

Το πεπτίδιο για επιστημονική έρευνα αναφέρεται σε ένα προσαρμοσμένο συνθετικό πεπτίδιο που μπορεί να προκλινική εξέταση υποψήφιες ενώσεις. Η KS-V επεκτείνει και ενημερώνει συνεχώς την εκτεταμένη σειρά βιολογικών της ενεργά πεπτίδια σε διαφορετικές εφαρμογές, ειδικά στην ανάπτυξη επιστημονικών σχετικών με την ασθένεια πεπτιδικά προϊόντα.
Αριθμός καταλόγων Όνομα προϊόντων Αλληλουχία CAS αριθ. Αγνότητα price/1mg
KS171004 Προ-Κορτιστατίνη (28-47) SALPLESGPTGQDSVQDATG-NH2 (τριφθοροξικό άλας) ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ≥ 95% $117
KS171008 Υπέρ-Cortistatin (51-81) Tglltflawwhewasqdssstafeggtpels-OH (trifluoroacetate άλας) ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ≥ 95% (HPLC) $257
KS171009 Urocortin ΙΙ (ποντίκι) Vilsldvpigllrilleqarykaarnqaatnaqilahv-NH2 (trifluoroacetate άλας) ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ≥ 95% (HPLC) $313
KS171001 Neuropeptide S Sfrngvgtgmkktsfqraks-OH 412938-67-1 ≥ 95% (HPLC) $135
KS063011 Ουσία Π Rpkpqqffglm-NH2 (trifluoroacetate άλας) 33507-63-0 ≥ 95% $64
KS171002 Νευροπεπτίδιο Y Ypskpdnpgedapaedmaryysalrhyinlitrqry-NH2 (trifluoroacetate άλας) 90880-35-6 ≥ 95% $313
KS171003 Neurotensin GLP-LYENKPRRPYIL-OH (trifluoroacetate άλας) 55508-42-4 ≥ 95% $107
KS171005 Neurokinin Β DMHDFFVGLM-NH2 (τριφθοροξικό άλας) 86933-75-7 ≥ 95% $58
KS171006 Urocortin (ανθρώπινο) Dnpslsidltfhllrtllelartqsqreraeqnriifdsv-NH2 (trifluoroacetate άλας) 176591-49-4 ≥ 95% (HPLC) $373
KS171007 Urocortin (αρουραίος) DDPPLSIDLTFHLLRTLLELARTQSQRERAEQNRIIFDSV-NH2 (τριφθοροξικό άλας) 171543-83-2 ≥ 95% (HPLC) $373
KS171010 Urocortin ΙΙΙ (άνθρωπος) Ftlsldvptnimnllfniakaknlraqaaanahlmaqi-NH2 (trifluoroacetate άλας) 357952-09-1 ≥ 95% (HPLC) $313
KS171011 Urocortin ΙΙΙ (ποντίκι) Ftlsldvptnimnilfnidkaknlrakaaanaqlmaqi-OH (trifluoroacetate άλας) 357952-10-4 ≥ 95% (HPLC) $313
KS171012 FMRF Fmrf-OH (trifluoroacetate άλας) 357952-10-4 ≥ 95% (HPLC) $26
KS171013 U Neuromedin (αρουραίος) Ykvneyqgpvapsggfflfrprn-NH2 (trifluoroacetate άλας) 117505-80-3 ≥ 95% (HPLC) $135
1