Προϊόντα
Πεπτίδια και πρωτεΐνες
Τα σενάρια εφαρμογής καλύπτουν τα νέα καυτά σημεία και τους πολύτιμους ερευνητικούς τομείς, όπως πρωτεϊνική καθαρισμός και ανίχνευση, ασθένεια-σχετική με το έρευνα έρευνας, ανοσολογίας και βιοχημείας, πεπτίδια επιστημονικής έρευνας, ιατρικά πεπτίδια, κ.λπ., για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ερευνητών σε διαφορετικό στάδια. Έχουμε ένα πλήρες σύστημα εξυπηρέτησης πελατών και μια τεχνική ομάδα, κάθε προϊόν πεπτιδίων που καθαρίζεται κοντά HPLC, σταθερότερη ποιότητα, εγκαιρότερη παράδοση.
Σπίτι >

Προϊόντα >

Αντιμικροβιακά πεπτίδια

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
Το πεπτίδιο για επιστημονική έρευνα αναφέρεται σε ένα προσαρμοσμένο συνθετικό πεπτίδιο που μπορεί να προκλινική εξέταση υποψήφιες ενώσεις. Η KS-V επεκτείνει και ενημερώνει συνεχώς την εκτεταμένη σειρά βιολογικών της ενεργά πεπτίδια σε διαφορετικές εφαρμογές, ειδικά στην ανάπτυξη επιστημονικών σχετικών με την ασθένεια πεπτιδικά προϊόντα.
Αριθμός καταλόγων Όνομα προϊόντων Αλληλουχία CAS αριθ. Αγνότητα price/1mg
KS021014 β-Defensin-1 (άνθρωπος) Dhyncvssggqclysacpiftkiqgtcyrgkakcck-OH (trifluoroacetate άλας) ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ≥95% (HPLC) $889
KS021011 Apelin (1-13) (άνθρωπος) Qrprlshkgpmpf-OH (trifluoroacetate άλας) 217082-58-1 ≥95% (HPLC) $77
KS022003 Ανασταλτικό Πεπτίδιο Σύντηξης Ζ-fFG-OH 75539-79-6 ≥95% (HPLC) $40
KS021007 Αντιγονικό πεπτίδιο HIV (GP120) Cgkieplgvaptkakrrvvqrekr-OH (trifluoroacetate άλας) 198636-94-1 ≥95% (HPLC) $146
KS021005 Leupeptin Ρεύμα-LLR-CHO (trifluoroacetate άλας) 103476-89-7 ≥95% (HPLC) $22
KS021001 Πεπτίδιο Hemagglutinin γρίπης (εκτάριο) Ypydvpdya-OH (trifluoroacetate άλας) 92000-76-5 ≥95% (HPLC) $55
KS021006 Defensin hnp-3 (άνθρωπος) Aftchcrrscysteysygtctvmginhrfccl-OH (trifluoroacetate άλας) (γέφυρες δισουλφιδίου Cys4 και Cys31/Cys 136661-76-2 ≥95% (HPLC) $765
KS022004 Υπόστρωμα ΜΑΙΑΝΔΡΩΝ πρωτεϊνάσης Aspartyl ελονοσίας (ζευγάρι dabcyl-Edans) Drvyihpfhl-OH (trifluoroacetate άλας) 263718-22-5 ≥95% (HPLC) $255
KS021008 HIV-1 πρωτεΐνη ΚΟΥΡΕΛΙΏΝ (47-57) Ygrkkrrqrrr-OH (trifluoroacetate άλας) 191936-91-1 ≥95% (HPLC) $66
KS021002 Ll-37 Ypydvpdya-OH (trifluoroacetate άλας) 154947-66-7 ≥95% (HPLC) $304
KS021009 ΑΡΜΟΣΦΙΚΤΗΣ (ποντίκι) Gllrkggekigeklkkigqkiknffqklvpqpeq-OH (trifluoroacetate άλας) 376364-36-2 ≥95% (HPLC) $200
KS021010 β-Defensin-2 (άνθρωπος) Gigdpvtclksgaichpvfcprrykqigtcglpgtkcckkp-OH (trifluoroacetate άλας) 372146-20-8 ≥95% (HPLC) $1333
KS021012 Histatin 5 DSHAKRHHGYKRKFHEKHHSHRGY-OH (τριφθοροξικό άλας) 104339-66-4 ≥95% (HPLC) $146
KS021013 Τεμάχιο HIV (gp41) Avgiga-OH (trifluoroacetate άλας) 129426-47-7 ≥95% (HPLC) $36
KS021015 Cecropin Β Dhyncvssggqclysacpiftkiqgtcyrgkakcck-OH (trifluoroacetate άλας) 80451-05-4 ≥95% (HPLC) $288
1
Προϊόντα
Πεπτίδια και πρωτεΐνες
Τα σενάρια εφαρμογής καλύπτουν τα νέα καυτά σημεία και τους πολύτιμους ερευνητικούς τομείς, όπως πρωτεϊνική καθαρισμός και ανίχνευση, ασθένεια-σχετική με το έρευνα έρευνας, ανοσολογίας και βιοχημείας, πεπτίδια επιστημονικής έρευνας, ιατρικά πεπτίδια, κ.λπ., για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ερευνητών σε διαφορετικό στάδια. Έχουμε ένα πλήρες σύστημα εξυπηρέτησης πελατών και μια τεχνική ομάδα, κάθε προϊόν πεπτιδίων που καθαρίζεται κοντά HPLC, σταθερότερη ποιότητα, εγκαιρότερη παράδοση.
Σπίτι >

Προϊόντα >

Αντιμικροβιακά πεπτίδια

Το πεπτίδιο για επιστημονική έρευνα αναφέρεται σε ένα προσαρμοσμένο συνθετικό πεπτίδιο που μπορεί να προκλινική εξέταση υποψήφιες ενώσεις. Η KS-V επεκτείνει και ενημερώνει συνεχώς την εκτεταμένη σειρά βιολογικών της ενεργά πεπτίδια σε διαφορετικές εφαρμογές, ειδικά στην ανάπτυξη επιστημονικών σχετικών με την ασθένεια πεπτιδικά προϊόντα.
Αριθμός καταλόγων Όνομα προϊόντων Αλληλουχία CAS αριθ. Αγνότητα price/1mg
KS021014 β-Defensin-1 (άνθρωπος) Dhyncvssggqclysacpiftkiqgtcyrgkakcck-OH (trifluoroacetate άλας) ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ ≥95% (HPLC) $889
KS021011 Apelin (1-13) (άνθρωπος) Qrprlshkgpmpf-OH (trifluoroacetate άλας) 217082-58-1 ≥95% (HPLC) $77
KS022003 Ανασταλτικό Πεπτίδιο Σύντηξης Ζ-fFG-OH 75539-79-6 ≥95% (HPLC) $40
KS021007 Αντιγονικό πεπτίδιο HIV (GP120) Cgkieplgvaptkakrrvvqrekr-OH (trifluoroacetate άλας) 198636-94-1 ≥95% (HPLC) $146
KS021005 Leupeptin Ρεύμα-LLR-CHO (trifluoroacetate άλας) 103476-89-7 ≥95% (HPLC) $22
KS021001 Πεπτίδιο Hemagglutinin γρίπης (εκτάριο) Ypydvpdya-OH (trifluoroacetate άλας) 92000-76-5 ≥95% (HPLC) $55
KS021006 Defensin hnp-3 (άνθρωπος) Aftchcrrscysteysygtctvmginhrfccl-OH (trifluoroacetate άλας) (γέφυρες δισουλφιδίου Cys4 και Cys31/Cys 136661-76-2 ≥95% (HPLC) $765
KS022004 Υπόστρωμα ΜΑΙΑΝΔΡΩΝ πρωτεϊνάσης Aspartyl ελονοσίας (ζευγάρι dabcyl-Edans) Drvyihpfhl-OH (trifluoroacetate άλας) 263718-22-5 ≥95% (HPLC) $255
KS021008 HIV-1 πρωτεΐνη ΚΟΥΡΕΛΙΏΝ (47-57) Ygrkkrrqrrr-OH (trifluoroacetate άλας) 191936-91-1 ≥95% (HPLC) $66
KS021002 Ll-37 Ypydvpdya-OH (trifluoroacetate άλας) 154947-66-7 ≥95% (HPLC) $304
KS021009 ΑΡΜΟΣΦΙΚΤΗΣ (ποντίκι) Gllrkggekigeklkkigqkiknffqklvpqpeq-OH (trifluoroacetate άλας) 376364-36-2 ≥95% (HPLC) $200
KS021010 β-Defensin-2 (άνθρωπος) Gigdpvtclksgaichpvfcprrykqigtcglpgtkcckkp-OH (trifluoroacetate άλας) 372146-20-8 ≥95% (HPLC) $1333
KS021012 Histatin 5 DSHAKRHHGYKRKFHEKHHSHRGY-OH (τριφθοροξικό άλας) 104339-66-4 ≥95% (HPLC) $146
KS021013 Τεμάχιο HIV (gp41) Avgiga-OH (trifluoroacetate άλας) 129426-47-7 ≥95% (HPLC) $36
KS021015 Cecropin Β Dhyncvssggqclysacpiftkiqgtcyrgkakcck-OH (trifluoroacetate άλας) 80451-05-4 ≥95% (HPLC) $288
1