Προϊόντα
Πεπτίδια και πρωτεΐνες
Τα σενάρια εφαρμογής καλύπτουν τα νέα καυτά σημεία και τους πολύτιμους ερευνητικούς τομείς, όπως πρωτεϊνική καθαρισμός και ανίχνευση, ασθένεια-σχετική με το έρευνα έρευνας, ανοσολογίας και βιοχημείας, πεπτίδια επιστημονικής έρευνας, ιατρικά πεπτίδια, κ.λπ., για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ερευνητών σε διαφορετικό στάδια. Έχουμε ένα πλήρες σύστημα εξυπηρέτησης πελατών και μια τεχνική ομάδα, κάθε προϊόν πεπτιδίων που καθαρίζεται κοντά HPLC, σταθερότερη ποιότητα, εγκαιρότερη παράδοση.
Σπίτι >

Προϊόντα >

Τοξίνες πεπτιδίων

ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
Οι νέοι υπότυποι διαύλων ιόντων που ανακαλύφθηκαν στην επιστημονική έρευνα και ο μηχανισμός λειτουργίας αναλύονται μέσω της δομής του συμπλέγματος με την τοξίνη. Στην επιστημονική έρευνα, χρησιμοποιούνται φυσιολογικά και χημικά πειράματα για την επαλήθευση της λειτουργικότητας των μεμβρανικών πρωτεϊνών ή άλλους ερευνητικούς σκοπούς. Μπορούμε να παρέχουμε πεπτίδια τοξινών από διαφορετικές πηγές-στόχους σε διάφορα κανάλια, που κυμαίνονται από μg έως g με καθαρότητα που κυμαίνεται από 70% έως 99%.

Τύπος καναλιών Αιμορραγία. Προϊόν Τύπος καναλιών Αιμορραγία. Προϊόν
Ca² + Channel Blocker C1010-V Calciseptine Other Blockers O1010-V Mambalgin-1
C1020-V Calcicludine O1020-V Mambalgin-2
C1030-V w-conotoxin GVIA O1030-V Mambalgin-3
C1040-V w-conotoxin MVIIA O1040-V APETx2
C1090-V kurtoxin O1050-V a-conotoxin GI
Na + Channel Blocker N1010-V u-conotoxin GIIIA O1060-V a-conotoxin ImI
N1020-V huwentoxin IV O1070-V a-conotoxin MI
+ Channel Blocker K1020-V Margotoxin O1080-V GsMTx-4
K1040-V SSD-609 O1090-V Muscarinic toxin 1
K1100-V Leiurotoxin I O1100-Β Μουσκαρινική τοξίνη 2
K1120-V Tertiapin-Q O1110-V Μουσκαρινική τοξίνη 3
Οι περισσότερες από τις πολυπεπτιδικές τοξίνες προέρχονται από τους δηλητηριώδεις αδένες των δηλητηριωδών ζώων, όπως οι αράχνες, τα φίδια, οι σκορπιοί, κ.λπ. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία πολυπεπτιδίων τοξινών, τα οποία είναι εξαιρετικά εκλεκτικά για τα κανάλια ή τους υποδοχείς ιόντων των ζωικών κυττάρων. Η υψηλή ειδικότητά του το κάνει να χρησιμοποιείται συχνά ως σημαντικός φαρμακολογικός ανιχνευτής για την αποσαφήνιση των υποτύπων των διαύλων ιόντων και των φυσιολογικών ρόλων σε φυσικούς ιστούς ή ως πιθανό θεραπευτικό φάρμακο για έρευνα. Ωστόσο, είναι δύσκολο να ληφθούν πολυπεπτίδια τοξινών με μεθόδους εκχύλισης ή γενετικού ανασυνδυασμού και η ποσότητα απόκτησης είναι χαμηλή, ενώ η χημική σύνθεση μπορεί να επιτύχει μεγάλη ποσότητα πολυπεπτιδίων τοξινών.
Λεπτομερής Εισαγωγή Πεπτιδικής Τοξίνης
Μηχανισμός δράσης τοξίνης
κανάλια ιόντων και άλλες πρωτεΐνες υποδοχέα στη στοχευόμενη κυτταρική μεμβράνη: να επηρεάσει τη δομή των πρωτεϊνών της μεμβράνης, ρυθμίζοντας έτσι τις σχετικές φυσιολογικές λειτουργίες. Όπως διεργασίες μεταφοράς σωματιδίων σε πρωτεΐνες διαύλου ιόντων Εφαρμογές
●Οι νέες ιονικές υποκατηγορίες καναλιών που ανακαλύπτονται στη επιστημονική έρευνα, ο λειτουργώντας μηχανισμός αναλύονται μέσω της σύνθετης δομής με τις τοξίνες. ●Στη επιστημονική έρευνα, η λειτουργία της πρωτεΐνης μεμβρανών ελέγχεται από τα φυσιολογικά και βιοχημικά πειράματα, ή άλλους ερευνητικούς σκοπούς.
1 2
Προϊόντα
Πεπτίδια και πρωτεΐνες
Τα σενάρια εφαρμογής καλύπτουν τα νέα καυτά σημεία και τους πολύτιμους ερευνητικούς τομείς, όπως πρωτεϊνική καθαρισμός και ανίχνευση, ασθένεια-σχετική με το έρευνα έρευνας, ανοσολογίας και βιοχημείας, πεπτίδια επιστημονικής έρευνας, ιατρικά πεπτίδια, κ.λπ., για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ερευνητών σε διαφορετικό στάδια. Έχουμε ένα πλήρες σύστημα εξυπηρέτησης πελατών και μια τεχνική ομάδα, κάθε προϊόν πεπτιδίων που καθαρίζεται κοντά HPLC, σταθερότερη ποιότητα, εγκαιρότερη παράδοση.
Σπίτι >

Προϊόντα >

Τοξίνες πεπτιδίων

Οι νέοι υπότυποι διαύλων ιόντων που ανακαλύφθηκαν στην επιστημονική έρευνα και ο μηχανισμός λειτουργίας αναλύονται μέσω της δομής του συμπλέγματος με την τοξίνη. Στην επιστημονική έρευνα, χρησιμοποιούνται φυσιολογικά και χημικά πειράματα για την επαλήθευση της λειτουργικότητας των μεμβρανικών πρωτεϊνών ή άλλους ερευνητικούς σκοπούς. Μπορούμε να παρέχουμε πεπτίδια τοξινών από διαφορετικές πηγές-στόχους σε διάφορα κανάλια, που κυμαίνονται από μg έως g με καθαρότητα που κυμαίνεται από 70% έως 99%.

kt_fivefour
Οι περισσότερες από τις πολυπεπτιδικές τοξίνες προέρχονται από τους δηλητηριώδεις αδένες των δηλητηριωδών ζώων, όπως οι αράχνες, τα φίδια, οι σκορπιοί, κ.λπ. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία πολυπεπτιδίων τοξινών, τα οποία είναι εξαιρετικά εκλεκτικά για τα κανάλια ή τους υποδοχείς ιόντων των ζωικών κυττάρων. Η υψηλή ειδικότητά του το κάνει να χρησιμοποιείται συχνά ως σημαντικός φαρμακολογικός ανιχνευτής για την αποσαφήνιση των υποτύπων των διαύλων ιόντων και των φυσιολογικών ρόλων σε φυσικούς ιστούς ή ως πιθανό θεραπευτικό φάρμακο για έρευνα. Ωστόσο, είναι δύσκολο να ληφθούν πολυπεπτίδια τοξινών με μεθόδους εκχύλισης ή γενετικού ανασυνδυασμού και η ποσότητα απόκτησης είναι χαμηλή, ενώ η χημική σύνθεση μπορεί να επιτύχει μεγάλη ποσότητα πολυπεπτιδίων τοξινών.
Λεπτομερής Εισαγωγή Πεπτιδικής Τοξίνης
Μηχανισμός δράσης τοξίνης
κανάλια ιόντων και άλλες πρωτεΐνες υποδοχέα στη στοχευόμενη κυτταρική μεμβράνη: να επηρεάσει τη δομή των πρωτεϊνών της μεμβράνης, ρυθμίζοντας έτσι τις σχετικές φυσιολογικές λειτουργίες. Όπως διεργασίες μεταφοράς σωματιδίων σε πρωτεΐνες διαύλου ιόντων Εφαρμογές
●Οι νέες ιονικές υποκατηγορίες καναλιών που ανακαλύπτονται στη επιστημονική έρευνα, ο λειτουργώντας μηχανισμός αναλύονται μέσω της σύνθετης δομής με τις τοξίνες. ●Στη επιστημονική έρευνα, η λειτουργία της πρωτεΐνης μεμβρανών ελέγχεται από τα φυσιολογικά και βιοχημικά πειράματα, ή άλλους ερευνητικούς σκοπούς.
1 2